En ny funkispolitik

Syntolkning: Teckningen föreställer en funkis som står vid ett plank där det finns en valaffisch med texten: ”Alla ska med”. Hon klottrar dit ordet ”Nästan” före ordet ”Alla”. Men affischen sitter rätt högt upp så hon är tvungen att höja upp sin permobil.

På 80-talet låg (S) i framkant vad gäller funkispolitiken. De röstade in Bengt Lindqvist (synskadad funkisaktivist) i riksdagen 1982. Tre år senare blev han minister. Som första parti i Sverige antog de ett funkispolitisk program. I samband med att Bengt blev minister uttryckte sig Olof Palme så här:

”Det handlar inte om välgörenhet, det handlar inte ens om att ’kompensera’ de handikappade. Utan det handlar om att låta deras krav och behov vara lika självklara för samhällsplaneringen som andra mera ’etablerade’ medborgares behov och intressen.”

Frågar du (S) idag efter deras funkispolitiska program så blir du hänvisad till en halv A4-sidas text på nätet:
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Funktionsnedsattning/

Vad hände däremellan?

Ifjol tillsattes den s.k. LSS-utredningen. Det faktum att (S) valde en KD-politiker till att leda denna viktiga utredning visar med all tydlighet att de idag helt och hållet saknar en genomtänkt funkispolitik.

• Det saknas kunskap om att funkispolitiken handlar om makt på samma sätt som klassfrågan.
• Det saknas kunskap om att funkisfrågan är en fördelningsfråga.
• Det saknas kunskap om att det handlar om normer på samma sätt som i jämställdhetspolitiken.
• Det saknas kunskap om att det finns en funktionsmaktordning på samma sätt som det finns en könsmaktordning.
• Det saknas kunskap om att funkisfrågorna handlar om mänskliga rättigheter och diskriminering.
• Det saknas kunskap om att den personliga assistansen är en grundläggande mänsklig rättighet.
• Det saknas kunskap om att det är hög tid att överge den medicinska modellen i vilken funkisar i första hand ses som patienter.

Jag skulle vilja uppmana (S) att de skyndsamt sätter sig ner tillsammans med funkisrörelsen för att utarbeta ett funkispolitiskt program för framtiden. Finns det fler partier som känner igen sig i den här beskrivningen så råder jag dem att göra detsamma.

Tyvärr tycks många tro att det inte finns så mycket mer att göra. Det finns en missuppfattning om att assistansreformen fullbordade funkispolitiken.

Ingenting kunde vara mer felaktigt.

Det finns hur mycket som helst att göra. Och det kommer att kosta väsentligt mycket mer än de 30 miljarder som vi i dagsläget kivas om.

2 Comments

  1. Så himla bra formulerat!!!!
    Med vänlig hälsning, Charlotte

Leave a comment

Your email address will not be published.


*