Slutet är nära

Jag tillhör verkligen inte dem som har en förkärlek för att måla fan på väggen. Ändå vill jag varna alla assistansanvändare för följande skräckscenario:

  1. Just nu får vi dagliga rapporter om hur personalen inom sjukvården är bokstavligen livrädda för att skyddsutrustningen ska ta slut. I Italien har över 40 läkare dött pga brist på skyddsutrustning.
  2. Men hur ser det ut inom äldrevården och assistansen? Finns det någon skyddsutrustning där? Nej. Har någon tänkt på hur dessa personalgrupper ska skyddas? Nej. I takt med att allt fler coronasjuka ska vårdas i hemmet finns det all anledning att ställa sig dessa något obekväma frågor. I Spanien har det redan rapporterats om hur de äldre övergavs på ett äldreboende bara för att de var smittade.
  3. Arbetsmiljöverket och skyddsombuden har redan med all rätt börjat intressera sig för just det här intrikata problemet. Antag att de börjar göra inspektioner av smittskyddet inom hemtjänsten och assistansen.
  4. I så fall är det inte alls osannolikt att de börjar med  de privata och idéburna aktörerna. Kommer de att hitta något fullgott smittskydd hos dem? Nej. Kommer de att klassa arbetsplatser som farliga? Ja.
  5. I värsta fall kommer detta leda till att arbetsplatser stängs och att IVO återkallar tillstånd för hemtjänst och personlig assistans.
  6. Detta kan i sig leda till en anstormning av assistansanvändare till kommunerna. Dessa har redan hemställt hos Regeringen om att få tillhandahålla institutionsboende istället för assistans. Så i slutändan kan vi stå inför att alla assistansanvändare placeras på institution.

Återigen vill jag framhålla att jag inte är ute efter att svartmåla läget. Jag vill bara visa på en utveckling som dessvärre kanske inte är helt osannolik.

Till detta kan läggas att en överläkare på SÖS redan har börjat tala i termer av att prioritera mellan olika intensivvårdsfall. De patienter som låg risigast till enligt honom var de som inte förväntades överleva längre än ett år efter en genomgången  behandling. Tyvärr tror jag att just den här överläkaren knappast kommer att prioritera några assistansanvändare när vi kommer in till hans avdelning. Men det enda som han gjorde var att referera till de prioriteringsregler som är antagna av Riksdagen. Välkomna till en grym värld!

 

Syntolkning: En begravning. På gravstenen står det ”R.I.P. LSS.” (Rest in Peace/Vila i frid.) Prästen säger: ”Lägg en krans för vår assistans.”

Leave a comment

Your email address will not be published.


*