Mera Stefan De Vylder

Stefan De Vylder, nationalekonom Stefan De Vylder, nationalekonom

För några veckor sedan publicerade jag en intervju med nationalekonom Stefan De Vylder om kostnaden för assistansen:

Men under intervjun berörde vi många fler olika ämnen. Ett ämne som vi diskuterade var skattesänkningar. Det hävdas ju då och då i den politiska debatten att många skulle jobba mer om vi sänkte skatten. Men enligt Stefan så finns det inga tydliga belägg för detta:

Stefan och jag diskuterade också åtstramningar och om det verkligen är något som gynnar den ekonomiska utvecklingen:

Vi försökte också koppla ett helhetsgrepp på Eurokrisen:

Alla dessa ämnen kan det vara värt att lära sig mer om, ifall en vill vara med och slåss för ett samhälle som i större utsträckning kännetecknas av rättvisa och jämlikhet. Hela intervjun kan du se på:

Youtube-page

Leave a comment

Your email address will not be published.


*