2015 – ett förlorat år

ST: En handläggare från Försäkringskassan står utanför en toadörr med ett stoppur i handen. I en pratbubbla säger han: "Kan du inte snabba på lite?"

På assistansområdet har hösten präglats av att regeringspartierna fört en politik som är förvånanslikt lik sina föregångares. Man väljer att fokusera på fuskbekämpning och att dra ner på finansieringen.

Det senare gör att fler och fler anordnare nu får svårt med ekonomin. Kvaliteten försämras.

Maria

Vi hade istället hoppats att Regeringen hade förstärkt resurserna och förstått att assistansen utgör ett unikt kostnadseffektivt sätt att handskas med skattemedel. Vi hade hoppats att assistansen hade kunnat vägleda Regeringen som ett exempel på hur välfärden kan organiseras för att ge den enskilde mesta tänkbara makt över sin egen livssituation.

Tyvärr tycks det vara så att de flesta politiker istället vill se ett välfärdssystem som istället agerar förmyndare för medborgarna. Tyvärr tycks detta även gälla MP som i rask takt är på väg att ta rekord i svikna vallöften.

Vi hade också hoppats att Regeringen hade satt stopp för det minuttänkande som kännetecknar handläggningen av många assistansärenden både i kommunerna och hos Försäkringskassan. Nu tillåts istället handläggarna att fortsätta använda stoppur för att klocka våra intima vardagsrutiner – en arbetsmetod som både är kränkande och förödmjukande.

Regeringens politik på assistansområdet lämnar mycket att önska. Vill man överhuvudtaget ha någon support i framtiden så krävs det en kursomläggning fortast möjligt och senaset i början av 2016.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*