Omvänd fördelningspolitik

Robin

Syntolkning: Robin Hood och hans gäng har samlats nedanför Finansdepartementet – en grå byggnad. Där finns bl.a. Marion och Broder Tuck och några djur. Finansministern Magdalena Andersson kikar ut genom ett fönster och säger: Fixa mer kosing! Robin svarar: Från Wallenberg? Stefan Löfven kikar ut genom ett annat fönster och svarar: Nä, från assistansanvändarna!

Nyligen lade regeringen fram den mest expansiva budgeten i mannaminne med ett reformutrymme på 40 miljarder. Samtidigt framgår det av samma budget att regeringen räknar med att kunna spara in sju miljarder på två år på den personliga assistansen.

Detta görs bl.a. genom att nio av tio nyansökningar om assistans avslås idag enligt Försäkringskassans egen statistik.

Ytterligare besparingar är att vänta när den sittande LSS-utredningen är klar. Sparkraven i utredningsdirektiven ligger fast. Trots att de hade möjlighet ändra direktiven i somras i samband med att en ny utredare utsågs så gjordes inte det.

S-toppen väljer på så sätt att ignorera S-kongressens beslut om att de ursprungliga intentionerna i LSS ska gälla.

Detta betyder att vi som har behov av assistans – vi är med och betalar en stor del av de generösa satsningarna för andra grupper i årets budget.

Budskapet är enkelt – Vi assistansanvändare har fått det för bra.

Se också vad kloka Birgitta Andersson har att säga om saken:

(Några av Birgittas frågor fick hon läsa upp från en datorskärm. På så sätt sparade jag mina krafter för ev. följdfrågor.)

Den globala sparivern inom socialpolitiken är ett legaliserat våld mot oss som dessvärre banar väg för andra våldshandlingar:

spariver

Syntolkning: Bilden visar en jättespindel med cylinderhatt som har erövrat världen.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*