Regeringen bekänner färg

Syntolkning: Teckningen visar Stefan Löfven som står i en talarstol och säger: ”Vi har inte gjort några försämringar av assistansen…” I nästa ruta har han fått huggtänder och viskar till oss: ”…men vi ska.”

Med en dåres envishet har Stefan Löfven hävdat att regeringen inte har haft några planer på att försämra den personliga assistansen. Ändå har stora försämringar redan genomförts:

• Försäkringskassan har fått direktiv om att bryta timutvecklingen.
• Assistansersättningen har urholkats så till den milda grad att t.o.m. regeringens egna myndigheter slagit larm om att kvaliteten nu är i fara.
• Nio av tio som ansöker om personlig assistans för första gången får avslag.

Som pricken över i presenterade LSS-utredningen häromdagen några förslag på ytterligare försämringar:

• Assistansen kommunaliseras. Vi får samma katastrofala situation som i Norge där assistansen redan är kommunal, och där våra behov vägs mot olika kommunala satsningar som ishockeyhalllar, skolbibliotek och utökad gatubelysning.
• Assistans med fritidsaktiviteter begränsas till 15 tim/vecka. Den individuella behovsbedömningen sätts ur spel.
• Assistansen dras in för dig som är yngre än 12 eller äldre än 80. Det skapas en modern ättestupa i båda ändarna av åldersspannet.

Syntolkning: Teckningen föreställer föreställer en kyrkogård där det pågår en begravning. De håller just på att sänka ner kistan. Prästen gör korstecknet. Runt kistan har samlats några funkisar. Det är vinter och snöglopp. Rubriken på bilden är: ”Lägg en krans för vår assistans” På gravstenen står det: ”RIP LSS”

Syntolkning: Teckningen föreställer föreställer en kyrkogård där det pågår en begravning. De håller just på att sänka ner kistan. Prästen gör korstecknet. Runt kistan har samlats några funkisar. Det är vinter och snöglopp. Rubriken på bilden är: ”Lägg en krans för vår assistans” På gravstenen står det: ”RIP LSS”

Alla dessa åtgärder – både de redan genomförda och de som planeras – står i direkt strid mot s-kongressens beslut om att återställa assistansen till de ursprungliga intentionerna. Dessutom strider allt det här mot FNs funktionsrättskonvention där det klart och tydligt framgår att det inte får göras några försämringar på det här området. Sverige har redan fått skarp kritik från FN på den här punkten, men det bekymrar tydligen inte regeringen.

Det blir allt tydligare att vi under den här mandatperioden har fått uppleva den mest funkisfientliga politiken hittills.

Syntolkning: Bilden visar en ångvält med socialdemokraternas logo

Syntolkning: Bilden visar en ångvält med socialdemokraternas logo

Leave a comment

Your email address will not be published.


*