20 kg valfläsk

I gårdagens DN skrev Lena Hallengren en replik till Bengt Westerberg som hade kritiserat henne för regeringens assistanspolitik:

https://www.dn.se/debatt/repliker/ja-jag-menar-allvar-med-sla-vakt-om-assistansen/

Hallengren säger sig vilja slå vakt om den personliga assistansen. Men hon är inte trovärdig. Politiker bör bli bedömda utifrån vad de gör – inte vad de säger. Den här regeringen har fört den mest assistansfientliga politiken hittills. Därför räcker det inte med att komma sex månader före valet och hävda att man vill värna assistansen. Det är hyckleri.

Syntolkning: Teckningen föreställer en funkis som står vid ett plank där det finns en valaffisch med texten: ”Alla ska med”. Hon klottrar dit ordet ”Nästan” före ordet ”Alla”. Men affischen sitter rätt högt upp så hon är tvungen att höja upp sin permobil.

Syntolkning: Teckningen föreställer en funkis som står vid ett plank där det finns en valaffisch med texten: ”Alla ska med”. Hon klottrar dit ordet ”Nästan” före ordet ”Alla”. Men affischen sitter rätt högt upp så hon är tvungen att höja upp sin permobil.

Regeringen har försämrat för oss assistansanvändare på minst tre olika sätt:

1. Man har utfärdat ett direktiv till Försäkringskassan om att bryta timutvecklingen. Detta gjordes redan 2016 och har fått till följd en mycket striktare tillämpning av lagen. Hittills har 1.400 personer mist sin assistans under den här mandatperioden.

Idag beviljas bara ca en tiondel av alla nyansökningar om assistans. Media har innehållit den ena skräckhistorien efter den andra om folk som har förlorat sin assistans och därmed fått en väsentligt sämre livskvalitet. Regeringen har inte lagt två strån i kors för att stoppa den här utvecklingen.

2. Assistansersättningen har stegvis urholkats eftersom den långt ifrån har höjts i samma takt som assistenternas löner. Det gör att många anordnare slås ut eller köps upp av de större. Utvecklingen går mot ett oligopol där mångfalden och välmöjligheterna för den enskilde saboteras.

Den lägre ersättningen betyder också att det under de senaste åren har blivit mycket svårare för mig att bekosta mina assistenters behov av introduktion, utbildning och arbetsmiljöåtgärder. De får nöja sig med en sämre löneutveckling än tidigare, vilket påverkar möjligheterna att rekrytera kvalificerad personal. Regeringen försämrar alltså även för våra assistenter – en grupp löntagare som redan tidigare var lågavlönad.

De flesta assistansanvändare som jag känner vittnar om att det aldrig har varit så svårt att rekrytera som just nu. Regeringens egen myndighet Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) konstaterar att ersättningen nu är så låg att kvaliteten i många assistansverksamheter äventyras:
http://www.inspsf.se/om_isf/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande-detaljvy//assistansmarknaden___lonsamhet_och_konkurrensforhallanden.cid6497

3. Ovanpå allt det här har regeringen tillsatt den s.k. LSS-utredningen med ett tydligt fokus på att spara pengar. Utredningen kan i och för sig föreslå förbättringar av de övriga insatserna i LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Men dessa förbättringar ska finansieras med försämringar av assistansen.

Utöver detta ska utredningen även föreslå besparingar i assistansen av statsfinansiella skäl. Vi assistansanvändare ska alltså bära upp hela den övriga statsbudgeten med hjälp av olika umbäranden och försakelser.

Syntolkning: Teckningen föreställer en person som är på besök på F-kassan. Hen säger till kvinnan i luckan: Jag skulle behöva ansöka om… Kvinnan svarar: Avslag!

Syntolkning: Teckningen föreställer en person som är på besök på F-kassan. Hen säger till kvinnan i luckan: Jag skulle behöva ansöka om… Kvinnan svarar: Avslag!

I sin replik till Westerberg gav Hallengren klart besked på en punkt: Det blir ingen ändring av direktiven till LSS-utredningen. Fortfarande vill regeringen spara in på oss som kanske behöver välfärden som allra mest. Det betyder att allt annat i Hallengrens replik bara blir tomma ord och snömos.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*