Regeringen blundar för brottslighet

Så har det återigen uppdagats att handläggarna på Försäkringskassan har sålt sekretesuppgifter till olika assistansbolag.

Regeringen tycks ta ganska lätt på saken. Det hade annars varit på plats med en ursäkt från den ansvarige ministern Åsa Regnnér – en ursäkt till alla de assistansanvändare och deras anhöriga som har drabbats av Försäkringskassans försumlighet.

Men någon sådan ursäkt kom aldrig. Det kom inte ens en kommentar till den brottslighet som Försäkringskassans medarbetare har ägnat sig åt. Istället utnyttjade Åsa Reegnér läget för att fortsätta och förstärka sin diskurs gentemot assistansbolagen där hon utmålar dem som giriga och vinsthungriga.

Det är oroande hur Regeringen på detta sätta väljer att blunda för den brottslighet som förekommer i själva statsapparaten. Hade detta uppdagats i något annat statligt verk så hade jag inte blivit förvånad om generaldirektören hade fått avgå.

Men det finns en tradition av att negligera funkisars behov av integritet.

Syntolkning: Teckningen föreställer några medlemmar ur Björnligan. Alla har Försäkringskassans logo på bröstet. En av dem frågar de andra: ”Vilka LSS-uppgifter ska vi sälja idag?”

Syntolkning: Teckningen föreställer några medlemmar ur Björnligan. Alla har Försäkringskassans logo på bröstet. En av dem frågar de andra: ”Vilka LSS-uppgifter ska vi sälja idag?”

När jag var barn och ända upp i ungdomsåren förekom det att taxichaufförer och andra helt okända personer frågade vad det var för fel på mig. Genom alla tider har det förutsätts att vi funkisar inte har samma behov av integritet och privatliv som andra. Därför är det inte så konstigt om Försäkringskassan ser mellan fingrarna på att de har medarbetare som säljer sekretessbelagda uppgifter till assistansbolag.

Delvis hänger det här samman med att vi assistansanvändare ofta betraktas som sjuka. Och om du är patient så får du räkna med att din integritet blir kraftigt beskuren. Ofta är det bara ett draperi som skiljer dig från de andra patienterna på samma sjukhussal. Bakom det draperiet förutsätts det att du ska göra dina mest privata vardagsgöromål.

Bakom det draperiet förutsätts det också att du ska kunna ha de mest privata samtalen med din läkare, sjuksköterska och annan personal. Det gör att sjukvården dagligen bryter mot sekretessbestämmelserna i lagen.

När vi hade hemtjänst och boendeservice så var det inte särskilt bättre. Det var inte ovanligt att våra mest privata behov diskuterades i personalrummet. Troligen är det inte mycket bättre idag, eftersom de flesta kommuner driver sin assistansverksamhet som om det vore en variant av kommunal hemtjänst.

Linus Nordenskär är nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan och en av dem som drivit internutredningarna mot insiderpersoner. Han säger till SvD: ”Vi har stort förtroende för Försäkringskassans medarbetare, men så länge man jobbar med människor kan sånt här inträffa.” Så länge som varken regeringen eller Försäkringskassan ser allvarligare på de här brotten, får vi nog leva med att de återkommer med jämna mellanrum.

Frågan är om man inte också kan koppla ihop den här brottsligheten med en allmän kultur inom Försäkringskassan som går ut på att våra mest privata och grundläggande behov ska kartläggas och ifrågasätts ända ner till minut- och sekundnivå.

1 Comments

  1. Jätte bra blogg.
    Ulrika

Leave a comment

Your email address will not be published.


*