Presentation

Under alltför lång tid har samhället utformats utifrån en funktionsnorm – en idé om att alla människor har ungefär samma kroppsfunktioner. Det har lett till en maktordning där vissa grupper privilegieras framför andra. Människor med en normbrytande funktionalitet  har slagits ut och negligerats. Den här bloggen handlar om den utslagningen, och om vad som kan göras åt den.

Bloggen är intimt sammankopplad med min videosajt:

www.Independent-Living.tv

Jag som driver bloggen heter Bengt Elmén och är socioom, författare, filmskapare, funkis, utbildare och mentor. Jag är en av grundarna till STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*