Spelar tärning om assistansen

Statsrådet Åsa Regnér (s) kastar tärning Bild: Sebastian Eriksson

I dagsläget ser det ut som om Regeringen kommer att få igenom sin höstbudget trots att KD sänkte Decemberöverenskommelsen. Det innebär att assistansersättningen endast kommer att höjas med 1,4% per år fr.o.m. 2016.

Eftersom löner och andra kostnader stiger betydligt snabbare så kommer ersättningen att minska år efter år. Det finns assistansanvändare som redan har svårt att rekrytera därför att de inte kan ge sina assistenter hyggliga löner.

Något som är skrämmande med beslutet är dess godtycklighet. Det är skrämmande av flera orsaker.

Regeringen tycks inte finna någon anledning att ta reda på konsekvenserna av sina beslut. I slutändan innebär detta att man egentligen inte vet vad det är som man beslutar.

Man famlar i mörker.

Skärmavbild 2015-10-11 kl. 12.52.38

Det finns en god sed inom svensk politik och förvaltning att man först utreder en fråga innan man fattar beslut. Tydligen gäller detta inte för den nuvarande Regeringen.

Eller kan det vara så illa att man lutar sig mot den förra utredningen om assistansersättningen – den som visade sig osaklig och ovederhäftig och som slängdes i papperskorgen av den förra Regeringen? Kan det vara så illa att vår nuvarande Regeringen återanvänder skräpet från den förra? I så fall är läget mycket värre än vad jag trodde.

En annan tradition i vårt land går ut på att man för en dialog med dem som berörs av beslutet innan beslutet tas. Inte heller den traditionen har efterlevts i det här fallet. Tidigt i somras lämnade arbetsgivareföreningen KFO in grundliga beräkningar till Regeringen, som visade att assistansersättningen åtminstone bör ligga på 302 kr:

KFO om assistansersättningen

Nu blir ersättningen istället 288 kr nästa år.

Något annat som också är skrämmande med det här godtycket är att det ger uttryck för en maktfullkomlighet – d.v.s. att man tror att man kan göra vad man vill. ”Vi behöver inte ens förklara för medborgarna varför vi gör det vi gör. Vi behöver inte motivera de 1,4 procenten.”

Ett sådant agerande ger en känsla av att ansvariga politiker tror sig leva i ett envälde istället för i en demokrati.

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. En inte alltför ovanlig attityd | Bengts blogg

Leave a comment

Your email address will not be published.


*