Det friskar i

Bild: Johan Brattström

Hösten har kommit och vindarna friskar i. Men för oss som är föreningsaktiva innebär den här hösten även att vindarna friskar i på ett annat sätt.

Jag tänker då på förändringsvindarna. Den som inte hänger med riskerar att hamna på glasberget och efterkälken.

Det hårdnade samhällsklimatet kräver att vi väljer rätt politisk strategi.

Varje ideell organisation måste ta ställning till om man ska jobba reaktivt eller proaktivt. Att jobba reaktivt innebär att man bara reagerar på sådant som andra tycker. Jobbar man däremot proaktivt så driver man en egen linje. Då är man med och sätter dagordningen för den offentliga debatten.

Funkisorganisationer jobbar i allmänhet reaktivt. De anställer ett antal ombudsmän som får till uppgift att svara på ett antal remisser.

Funkisorganisationer brukar vara dåliga på att blicka framåt. Ofta har man fastnat vid att klaga på de system som redan existerar. Men konsten ligger i att lyfta blicken och för en stund bortse ifrån alla de små vardagsbekymren, och istället börja fundera över alternativa system och hur de skulle kunna se ut.

Tiden är inne för att ta ställning till om man själv ska hålla i taktpinnen eller om man ska ge bort den till någon annan.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*