BETONGSOSSAR!

Syntolkning: Bilden visar en ångvält med socialdemokraternas logo

Nu står det klart: Regeringen stramar åt ytterligare för oss assistansanvändare. Detta gör man genom att sänka uppräkningen av ersättningen ytterligare. För två år sedan sänktes uppräkningen till 1,4%. I förrgår sänktes uppräkningen ytterligare till 1,05%

Med tanke på att lönerna höjs just nu med ca 2,2% per år så går det rätt lätt att räkna ut att värdet av assistansersättningen urholkas i snabb takt. Den låga uppräkningen i kombination med många andra åtstramningar, såsom övergången till efterskottsbetalning, gör att assistansbranschen struktureras om. De små bolagen och kooperativen slås ut. Det blir kommunerna och de stora privata aktörerna som får vara kvar. Valfriheten begränsas för den enskilde.

För mig är det här så långt ifrån en äkta socialdemokrati man kan komma.

KFO är en arbetsgivarorganisation som organiserar ca 500 assistansverksamheter – många idéburna. En nyligen genomförd undersökning bland KFOs medlemmar visar hur allvarligt läget är. Närmare 30 procent av företagen och kooperativen i undersökningen svarade att de just saknar medel för övergången till efterskottsbetalning.

Även om assistansersättningen är en ersättning som i slutändan kanske hamnar hos ett assistansbolag så måste man komma ihåg att det handlar om ett riktat stöd till mig som assistansanvändare. Urholkas ersättningen år efter år så innebär det försämrade möjligheter för mig:

  • att rekrytera personal
  • att ge mina assistenter en dräglig lön
  • att skicka dem på utbildning
  • att sörja för en god arbetsmiljö.

Allt detta tillsammans får till följd att jag får mycket svårare att upprätthålla en god kvalitet i min assistans och i mitt liv. På så sätt blir det svårare och svårare att för alla aktörer att leva upp till intentionerna i LSS.

Men något som gör mig om möjligt ännu mer upprörd är att (S) väljer att genomföra det här just när assistansfrågan är som hetast. När media fylls av kritik och berättelser om att hela assistansreformen håller på att haverera så väljer regering att på ett nonchalant sätt köra på i ullstrumporna. Man gör tyvärr verkligen skäl för epitet betongsossar i den här regeringen. Någon lyhördhet finns inte.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*