Åsa Regnér in retrospect

Syntolkning: Teckningen föreställer någon som är på besök hos sin terapeut. Hen sträcker ut armarna, blundar och säger: ”Jag kan vara med på TV – jag är inte rädd…”

Igår berättades det i nyheterna att Åsa Regnér söker toppjobb i FN. Får hon jobbet så lämnar hon regeringen.

Blir det så, så vädjar jag till Stefan Löfven om att tillsätta en minister som kan funkisfrågorna. Den här regeringens funkispolitik har varit en skam både för Sverige och socialdemokraterna.

Något av det första som den här regeringen gjorde var att ge mer pengar till Samhall, och kalla detta för en viktig funkisreform. Bara det visar hur dåligt uppdaterade de har varit.

Kombinationen av att inte lyssna på funkisrörelsen och att sakna grundläggande kunskap har varit förödande. Det faktum att fokus har legat på att spara pengar istället för att utveckla funkispolitiken har gjort att Sverige har rört sig bakåt på det här området – något som har avspeglats i den skarpa kritiken från FN.

Under de här åren har jag aldrig hört Regnér med ett enda ord betona vikten av att funkispolitiken leder till mer jämlikhet och delaktighet. Detta har inte funnits på kartan.

Än mindre har Regnér stått för ett rättighetstänk i funkissammanhang. Hennes framträdanden har istället nästan uteslutande kännetecknats av nervösa hummanden om fusk och överutnyttjande. Om hon nu har framträtt överhuvudtaget. Många gånger tycks det som om hon har varit så byxis att hon avstått ifrån att komma.

Syntolkning: Teckningen föreställer ett rum på Socialdepartementet. Någon frågar ministern: ”Ska du inte vara med på den där TV-debatten om assistansen?” Ministern svarar genom att stoppa huvudet i en papperskorg. Hon säger: ”Nu ffinns jag inte mer.”

Syntolkning: Teckningen föreställer ett rum på Socialdepartementet. Någon frågar ministern: ”Ska du inte vara med på den där TV-debatten om assistansen?” Ministern svarar genom att stoppa huvudet i en papperskorg. Hon säger: ”Nu ffinns jag inte mer.”

Vad regeringen nu behöver är en minister som istället vågar se framåt och vågar tala rättigheter, demokrati och solidaritet. Utse också gärna en minister med en utpräglad dialekt som är lätt att imitera. Jag misstänker nämligen att det kommer att behövas mer satir på det här området. Tyvärr kan man inte anta att allt är över bara för att en minister blir utbytt. Istället får vi nog utgå ifrån att Regnér bara gjorde som hon var tillsagd. Så allt var inte ditt fel, Åsa!

Syntolkning: Teckningen föreställer en manlig kollega som frågar Åsa Regnér: ”Ska du inte gå på utfrågningen om assistansen?” Hon sätter båda händerna framför ansiktet och säger: ”Nu finns jag inte mer.”

Syntolkning: Teckningen föreställer en manlig kollega som frågar Åsa Regnér: ”Ska du inte gå på utfrågningen om assistansen?” Hon sätter båda händerna framför ansiktet och säger: ”Nu finns jag inte mer.”

Leave a comment

Your email address will not be published.


*