Minns ni Maria Larsson (KD)?

I och med höstbudgeten blev det klart att C och L byter fot i assistansfrågan. Från att ha opponerat sig blir de medansvariga för den nedmonteringspolitik som regeringen bedriver. De är med och stöttar en fortsatt utarmning av assistansersättningen. Och troligen får vi inte se några nämnvärda förbättringar av LSS under den här mandatperioden heller.

C och L prioriterade en skattesänkning för de allra rikaste framför att slå vakt om assistansen och välfärden.

Men det är inte första gången som de byter åsikt i den här frågan. Förra gången som de vände kappan efter vinden var i och med regeringsskiftet 2014. Innan dess hade de suttit med i regeringen och stöttat Maria Larssonns förödande politik på det här området. För ni minns väl allas vår Maria:

Både C och L var med om att tillsätta Billum-utredningen och Rönn-utredningen. De var medansvariga för att klubba igenom de begränsningar i assistansen som dessa två utredningar hade kommit fram till. Staten började lägga sig i vilka som kunde anställas som assistenter.

Men som sagt – det finns all anledning att inte glömma Maria Larsson (KD):

Men det var inte bara C och L som vände kappan efter vinden. Innan valet 2014 så bedrev S en aktiv oppositionspolitik i riksdagens socialutskott där man bl.a. krävde att assistansen skulle omfatta fler grupper än idag. Sedan svängde de tvärt när de hamnade i regeringen. Det var då som vi fick se den mest assistansfientliga politiken hittills.

Den tväraste giren efter valet 2014 gjordes ändå av KD när Maria Larsson lämnade partitoppen och ersattes av Emma Henriksson, som var och är mycket kunnig och engagerad i LSS-frågan. Hon har senare ersatts av Pia Steensland som också har visat stor kunnighet på det här området. Men hur skulle det gå om KD återigen hamnade i regeringsställning?

Det var också efter valet 2014 som V blev en del av regeringsunderlaget. I budgetförhandlingarna hade V haft möjlighet att stoppa den urholkning av ersättningen som redan hade påbörjats. Men det gjorde man inte. Istället prioriterade V helt andra frågor som t.ex. gratis kollektivtrafik för barn och ungdomar under sommarloven (!).

Finns det då inget parti som har varit konsekvent i assistansfrågan? Nä, jag tror faktiskt inte det. MP ska vi inte ens tala om. Och M och SD finns det heller ingen anledning att gå närmare in på. Dessa tre partier har varit konstant otillförlitliga i dessa sammanhang.

Framtiden då? Ja, tyvärr ser det inte mycket ljusare ut där. LSS-frågan utgör mumma för de partier som befinner sig i opposition. Det finns knappast något som är mer tacksamt än att ha möjlighet att påvisa att regeringen försämrar för de stackars handikappade.

Därför tror jag att mycket talar för att LSS-frågan aldrig kommer att bli löst. Den kommer för evigt bli den fråga som oppositionen klamrar sig fast vid för att profilera sig oavsett vilka som sitter i opposition eller i regeringen. Det finns inte något parti som vill gå miste om den chansen. Därför tror jag att det råder ett tyst samförstånd om att se till att frågan för alltid kommer att finns kvar på den politiska dagordningen.

Det enda som skulle kunna ändra på sakernas ordning är om den sittande regeringen skulle känna sig tillräckligt obekväm med att fortsätta på den inslagna vägen.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*